supercomputer

 1. cageymaru
 2. cageymaru
 3. cageymaru
 4. cageymaru
 5. FrgMstr
 6. FrgMstr
 7. rgMekanic
 8. DooKey
 9. DooKey
 10. DooKey
 11. Zarathustra[H]
 12. Zarathustra[H]